@sachin_rt: आशाताई, वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा! आपल्या नुकत्याच झालेल्या भेटीने फार आनंद झाला. तुम्हाला असेच चिरतारुण्य आणि निरोगी आयुष्य चिंतीतो.@ashabhosle

आशाताई, वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा! आपल्या नुकत्याच झालेल्या भेटीने फार आनंद झाला. तुम्हाला असेच चिरतारुण्य आणि निरोगी आयुष्य चिंतीतो.@ashabhosle pic.twitter.com/9N91715SIF

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 8, 2021

Source : Sachin Tendulkar (@sachin_rt) / Twitter Read More

You may also like...